Vad är kinesisk akupunktur?

Med äkta akupunktur (nålbehandling) och som är en av flera delar av traditionell kinesisk medicin (TCM) behandlas en mängd olika sjukdomar: Allergier, astma, hormonell obalans, huvudvärk, högt- eller lågt blodtryck, idrottsskador, illamående, immunbristsjukdom, ischias, rygg- och ledbesvär, matsmältningsbesvär, menstruationsåkommor, nedstämdhet, smärttillstånd, stress, stroke, sträckningar, sömnstörningar, trötthet, övervikt samt ett flertal andra behandlingsområden listade av Världshälsoorganisationen WHO. Varje person och åkomma behandlas helt individuellt utifrån kinesisk TCM diagnos och hälsobedömning. Samma medicinsk symptom kan ha helt olika orsaker hos olika patienter. Eftersom den äkta traditionella kinesiska medicinen söker grundorskarna till sjukdomskomplexet leder behandlingen ofta till bestående resultat och ökat allmänhälsa.

 

I Sverige praktiseras 2 helt skilda former av akupunktur efter helt olika principer trots att de har samma namn. Äkta traditionell kinesisk akupunktur har praktiserats och utvecklats i obruten tradition i flera tusen år. Med en djup insikt i hela människans livsprocesser och sambandet mellan kropp och själ har man skapat en exakt vetenskap och ett komplett fungerande system för klinisk behandling. För detta krävs en gedigen utbildning och lång praktiskt erfarenhet för att kunna ställa en exakt diagnos för en korrekt individuell behandling. Metoden ger en beprövad och evidensbaserad möjlighet till både förebyggande friskvård och effektiva behandlingar helt utan biverkningar.

 

För 30 år sedan etablerades en västerländsk akupunktur inom offentligt sjukvård för smärt- och symptomlindring. Detta är trots benämningen ingen äkta och riktig akupunktur och enbart en sensorisk nervstimulering avsett för behandling av muskelsmärta och sjukdomssyptom. Genom att sätta nålar i vissa reflexpunkter påverkas utsöndringen av endorfiner i kroppen och det ger liknande effekt som smärtstillande mediciner. För detta krävs ingen speciell utbildning och personalen inom sjukvården saknar även  helt utbildning, kunskap och erfarenhet i dom grundläggande principer inom den traditionella kinesiska medicinen och en behandling med nålar inom offentlig sjukvård är enbart smärtlindring utifrån symptomdiagnos där det saknas helt den ursprungliga äkta kinesiska medicinens specifika helhetsynen och som utgör en mycket stor skillnad till den västerländska inriktningen.

 

Jag  har min bakgrund och utbildning i äkta kinesisk medicin som behandlar inte enbart symptom och smärta, man kan genom den speciella kinesiska diagnosen hitta orsaken till symptomen och ge varaktig läkning. Man ser människan som en djupare helhet och sambandet mellan kropp och själ. Utifrån en strävan att återställa jämvikt i kroppens energier kan man hitta blockeringar, dämpa ett överskott eller stärka en svaghet. Flödet av kroppens livskraft regleras, man skapar jämvikt och harmoni i kroppens olika flöden. Därmed återställs hälsan och symptomen avtar. Genom den kinesiska diagnosen ser man sjukdomstendenser och kan dämpa sjukdomsförloppet innan det blir till kroniska besvär. Man stärker även organens funktion och själva immunförsvaret. Behandling med äkta kinesisk akupunktur har en tydligt lugnande effekt som även sänker känsligheten mot stress, förbättrar sömnen och det allmänna välbefinnandet.

 

En behandling tar ca 60-90 min och antal behandlingar beror på åkomman och hur länge du har haft besvären. Oftast ser man resultat redan efter första behandlingen.

Jag utför även behandling med kinesisk tryckstimulering av punkter i örat som du sedan gör själv hemma.

 

Om du inte har provat äkta akupunktur förut och känner obehag inför nålar: Akupunkturnålen är tunn som ett hårstrå, mycket tunnare än en kanyl eller en synål. Ofta känns det inte alls när man sätter akupunkturnålen, men har du större obalanser i kroppen så kan det kännas lite mera i början, men det avtar direkt efter man satte nålen i den aktuella akupunkturpunkten, och sedan känner du bara välbehag. I traditionell kinesisk akupunktur är det viktigt att man även stimulerarar och med rätt teknik får kontakt med energiflödet i själva punkten. Då kan det ibland kännas som om man får en svagt lite kittlande stöt som ett tecken på att energiflödet har kommit igång, effekten av behandlingen ökar, du känner ett avslappnat lugn i kroppen och kanske somnar. Redan vid nästa behandling minskar oftast känsligheten avsevärd och det känns mera skönt när man stimulerar nålen på dom mest känsliga punkterna. Skulle du vara helt frisk skulle du inte känna någonting alls då kroppen då är helt i balans. Känsligheten visar att det finns någon blockering och försvinner när behandlingen återställer jämnvikt och harmoni i kroppens olika energiflöden.

 

 

 

 

Auktoriserat medlem av Svenska Akupunkturförbundet SATCM

Certifierat Internationell Akupunktur Doktor / World Federation Acupuncture Society

Medlem i WFAS Sweden Acupuncture Sience Association