Diagnosmetoder inom TCM


Diagnosen är en avgörande och grundläggande del av behandlingen inom kinesisk medicin och kräver djupgående kunskap och övning. Den består av 4 olika delar och ger unika möjligheter att hitta orsaken till respektive sjukdomssymptom utifrån den speciella kinesiska medicinens helhetssyn. Man tittar mycket noga på patientens tunga, händer, ansiktet, naglar, kroppstyp och rörelser. Allt ger en bild av kroppens inre balans och en mängd information. Tungans färg, form, beläggning, olika sprickor och prickar indikerar tydliga symptom och allt det är en viktig del av diagnosen. Man frågar patienten ingående om nuvarande och tidigare sjukdomstillstånd, om livstil, känsla för kyla och hetta, svettningar, törst, dieter, urin och avföring, sömn, menstration osv för att få en djupare helhetsbild, man lyssnar på svaren, även på rösten, andningen och olika ljud som kan indikera olika djupare symptom. Sedan känner man även på kroppens olika alarmpunkter och evt på buken och kan via den unika kinesiska pulstagningen särskilja olika pulser i olika lägen, pulser som är kopplade till organens olika meridianer. Pulsens djup, hastighet och styrka visar obalanser, underskott eller överskott i organens energiflöde och ger värdefull information om kroppens inre tillstånd. Genom pulstagning kan man även under själva behandlingen direkt se förändringar och effekter och därmed bedöma och anpassa behandlingen på ett unikt sätt. Här kan man även se sjukdomstendenser och förebyggande behandla obalanserna innan det utvecklar sig till kroniska sjukdomar. Just att förebygga och skapa balans i kroppens olika flöden för att undvika evt sjukdomar är en grundläggande tanke i hela den kinesiska medicinen. Att boka en kinesisk diagnos kan ge dig indikationer om vad du skulle behöva stärka eller undvika för att bevara hälsan och undvika sjukdom och därför erbjuder jag diagnos enligt traditionell kinesisk medicin även för dig som känner sig helt frisk men som vill veta hur kroppen egentligen mår.